You are currently viewing Diferența dintre educația Montessori și educația tradițională

Diferența dintre educația Montessori și educația tradițională

  • Post category:Noutăți

Educația Montessori pune bazele abilității copilului de a deveni un adult împlinit și productiv.

Educația nu ar trebui să mai presupună mai ales o împărtășire de cunoștințe, ci trebuie să ia o nouă cale, căutând eliberarea potențialului uman„. Maria Montessori

Educația Montessori pune bazele abilității copilului de a deveni un adult împlinit și productiv, capabil să ofere contribuții reale lumii înconjurătoare – acasă, la locul de muncă și în comunitatea lor. Observarea de către Maria Montessori a dezvoltării umane de la naștere până la maturitate a condus la o abordare educațională care sprijină dezvoltarea naturală a copiilor, care le oferă abilitățile și sprijinul necesare pentru a-și atinge potențial maxim în viață. Cu o puternică bază emoțională, comportamentală și morală, copiii devin învățăcei motivați, activi și independenți, pregătiți pentru lumea reală.

Abordarea Montessori oferă copiilor capabilități intelectuale solide, realizate prin intermediul învățării sociale și emoționale. Sistemul Montessori dezvoltă în intregime copilul. Studiul și consolidarea cunoștințelor sunt calități-cheie ale sistemului Montessori, precum și abilitatea de a gândi creativ și de a înțelege nevoile celorlalți. Atunci când aceste calități fundamentale sunt încurajate încă de la începutul vieții, copiii dobândesc capacitatea de a rezolva, de a persevera și de a interacționa cu ceilalți, în orice situație.

Educatorii Montessori ghidează copiii prin intermediul descoperirilor, fiind experți în dezvoltarea copilului, îndrumând copiii spre studiul independent și spre a-și atinge potențialul unic. Copiii au libertatea de a se implica în propria experiență de învățare, iar educatorul Montessori este acolo pentru a susține copilul pe durata acestui proces.

Sistemul Montessori pune accentul pe un mediu de învățare unic și atrăgător. Spre deosebire de sălile de clasă tradiționale, mediile de învățare Montessori sunt concepute să se potrivească nevoilor specifice ale fiecărui copil. Învățarea se bazează pe activitatea și pe independența copilului, având în centru întotdeauna nevoile copilului.