Politica de confidențialitate

Nota de informare privind prelucrarea datelor personale se aplică următoarelor căi de comunicare:

 • Website: handinhand.online
 • Contului de e-mail asociat formularului electronic prin care colectăm datele dumneavoastră
 • Contului nostru de Mailchimp prin intermediul căruia transmitem informări către grupuri mari de persoane și într-un format grafic atractiv – servicii care nu ar putea fi furnizate adecvat prin intermediul contului nostru de e-mail menționat mai sus.

1. Cine suntem?

Asociația Montessori Hand in Hand, cu sediul in Municipiul Cluj-Napoca, str. Voltaire, nr. 3, parter, apartament nr. 1, județul Cluj, înscrisă în Registrul Asociațiilor și fundațiilor al Judecătoriei Cluj-Napoca sub nr. 164/2017 din 04.10.2017, având CUI 38325085, adresă de mail: office@handinhand.online.

Colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al website-ului handinhand.online (denumit în continuare „website-ul” sau “pagina de internet”), ceea ce, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene privind protecția datelor personale, ne conferă calitatea de operator de date.

Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă un angajament fundamental pentru noi, iar prezenta notă de informare cu privire la Prelucrarea Datelor Personale descrie practicile noastre privind colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale ca urmare a interacţiunii cu website-ul nostru. Acestea sunt  în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a evidenția cât mai fidel orice modificări ale modului în care prelucrăm datele cu caracter personal. Dacă vom efectua modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care încurajăm verificarea periodică a conținutul  acesteia.

2. Cum ne puteți contacta?

Grădinița cu Program Prelungit Hand in Hand

Adresă: str. Voltaire, nr 3, Cluj- Napoca

Nr tel: 0749 016 466

Email: office@handinhand.online

3. Ce categorii de date cu caracter personal colectăm?

Atunci când vizitaţi website-ul nostru, prelucrăm următoarele date care vă privesc:

 • 3.1. Utilizarea website-ului
 • 3.2. Când vă abonaţi să primiţi newsletterul nostru
 • 3.3. Când completați formularul de înscriere

3.1. Utilizarea website-ului

Website-ul colectează în mod automat anumite informații și le stochează în fișiere-jurnal. Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraş), tipul de browser, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului nostru, informații despre dispozitiv, programe vizualizate, id dispozitiv (notificari și identificare), timestamp, cerere/acţiune. De asemenea, vom colecta și numele și prenumele, adresa de email, numărul de telefon și conținutul mesajului transmis.

Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe site-ul şi aplicaţia în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor noștri. De asemenea, este posibil să vă folosim adresa IP pentru a putea contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și pentru a ne administra pagina de internet, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor vizitatorilor. Temeiul prelucrării este de ordin tehnic și reprezintă interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe site şi a asigura securitatea site-ului. Datele sunt păstrate timp de un an de la data vizitei.

3.2. Abonarea la newsletter

Atunci când vă abonaţi să primiţi newsletterul nostru de ştiri vom prelucra adresa de email în acest scop. Temeiul legal al prelucrării este consimţământul dumneavoastră. Ne asigurăm că aveți la dispoziţie o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment. Atunci când vă dezabonaţi, comunicarea prin intermediul newsletterului încetează.

3.3. Formularul de înscriere

Colectăm datele dumneavoastră direct de la dumneavoastră, în format electronic, prin folosirea unui formular online, destinat înscrierii dumneavoastră la programele noastre (pentru frecventarea grădiniței, pentru participarea la seminarii online de parenting, pentru participarea copiilor la ateliere educative). În momentul completării formularului, dumneavoastră furnizați aceste date în mod voluntar.

4. Care este scopul prelucrării datelor cu caracter personal?

Vom prelucra datele tale cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru soluționarea cererilor/solicitărilor/întrebărilor.
 • Din motive de securitate pentru website-ul nostru
 • Pentru furnizarea serviciilor de învățământ preșcolar
 • Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre
 • Pentru a stabili anomite categorii de interese comune care ne permit să vă transmitem informații relevante
 • Ori de câte ori avem de îndeplinit o obligație legală

5. Cât timp păstrăm datele cu caracter personal?

Ca regulă generală, vom stoca datele cu caracter personal cât timp va fi nevoie pentru a răspunde tuturor solicitărilor. De asemenea, vom păstra datele personale asociate cu vizitarea website-ului nostru atât timp cât interesele noastre legitime în materie de securitate a website-ului o vor impune. Atunci când se dorește ștergerea anumitor informații sau a tuturor informațiilor deținute, vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

6. Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi angajații din diverse departamente cu atribuții în desfășurarea prezentului contract (ex: departamentul HR, IT, educatoare, contabilitate etc), precum și instituțiile statului/autorități publice, care potrivit legii au atribuții în acest sens.

Este posibil ca în procesul de colectare, stocare sau arhivare a datelor cu caracter personal, să divulgăm datele cu caracter personal colectate unor împuterniciți sau operatorilor asociați. Nu vom transmite datele cu caracter personal către o altă companie pentru a fi prelucrate în scop de marketing și/sau publicitate.

Ne asigurăm că accesul la datele tale de către terți, persoane juridice de drept privat, sau autorități publice, se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia care vor conține clauze specifice.

Transferăm datele personale în țări din afara Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European sau către organizații internaționale. Furnizorii tehnologiilor prin intermediul cărora colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră personale pot avea la rândul lor servere, baze de date și mecanisme de backup în țări din afara UE sau SEE.

Ne asigurăm că acești furnizori se angajează la rândul lor să respecte cerințele regulamentului European de protecție a datelor personale.

Mai multe detalii aici:


Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Cu toate eforturile depuse pentru a proteja datele cu caracter personal, menționăm că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele tale să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru vulnerabilități ale unor sisteme pe care nu le putem controla.

7. Siguranța datelor?

Dacă avem un grad de certitudine rezonabil că s-a produs o încălcare a securității prelucrării datelor dumneavoastră personale, atunci:

 • raportăm incidentul de securitate către managementul grădiniței
 • analizăm în ce măsură este necesară notificarea Autorității de Supraveghere cu privire la incidentul de securitate
 • informăm persoana vizată
 • investigăm incidentul de securitate și evaluăm impactul asupra protecției datelor
 • depunem toate eforturile pentru atenuarea riscului imediat de producere a unui prejudiciu.

8. Care sunt drepturile dumneavoastră?

Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor”) instituie o serie de drepturi în legătură cu datele cu caracter personal. Cu alte cuvinte, în linii generale, accesul la datele personale poate fi solicitat oricând, precum și rectificarea oricăror greșeli din fișierele noastre. De asemenea, există posibilitatea unui refuz din partea dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, se poate formula o plângere către autoritatea de supraveghere competentă sau chiar o adresare justiției. În condițiile Regulamantului, poți beneficia de dreptul de a solicita ștergerea datelor tale cu caracter personal, de dreptul la restricționarea prelucrării datelor precum și de dreptul la portabilitatea datelor.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării tale de ștergere a datelor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor personale este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • pentru a proteja drepturile noastre sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Toate aceste drepturi se pot exercita printr-o solicitare scrisă. Cererea dumneavoastră trebuie să conțină o descriere detaliată și precisă a dreptului pe care doriți să-l exercitați. Trebuie să ne furnizați o copie a unui document de identificare pentru a vă confirma identitatea, de exemplu carte de identitate sau pașaport.

9. Portabilitatea datelor

În cazul în care se doreste portarea datelor, se pot furniza aceste informații într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau se poate solicita ca acestea să fie „portate” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul tău sau pe încheierea sau executarea unui contract; 
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

10. Plângeri

Aveti dreptul de a depune plângeri la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a afecta dreptul de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, avem rugămintea să fim contactați în prealabil. Oferim certitudinea că se vor depune toate eforturile necesare pentru a rezolva situația problematică pe orice cale amiabilă.


Putem fi contactați la următoarele date de contact:

Grădinița cu Program Prelungit Hand in Hand

Adresă: str. Voltaire, nr 3, Cluj- Napoca

Nr tel: 0749 016 466

Email: office@handinhand.online