You are currently viewing Avantajele sistemului Montessori

Avantajele sistemului Montessori

  • Post category:Noutăți

Sistemul  „Montessori” a fost creat de către Maria Montessori, un pionier al educației sănătoase pentru copii, care, după absolvirea Facultății de Medicină din Roma și a interacțiunii constante cu cei mici, a observat că ceea ce îi putea transforma pe cei cu deficiențe în copii normali și invers, era de fapt, educația corectă sau greșită.

Copiii de la Gradinita Hand in Hand învață deprinderile de motricitate fină de la o vârstă fragedă crescându-și stima de sine și autonomia.

„Nu ajuta niciodată un copil într-o activitate în care simte că va reuși de unul singur”

Ce este sistemul Montessori?

Educația Montessori pune bazele abilității copilului de a deveni un adult împlinit și productiv, capabil să ofere contribuții reale lumii înconjurătoare – acasă, la locul de muncă și în comunitatea lor. Observarea de către Maria Montessori a dezvoltării umane de la naștere până la maturitate a condus la o abordare educațională care sprijină dezvoltarea naturală a copiilor, care le oferă abilitățile și sprijinul necesare pentru a-și atinge potențial maxim în viață. Cu o puternică bază emoțională, comportamentală și morală, copiii devin învățăcei motivați, activi și independenți, pregătiți pentru lumea reală.

Abordarea Montessori oferă copiilor capabilități intelectuale solide, realizate prin intermediul învățării sociale și emoționale. Sistemul Montessori dezvoltă în intregime copilul. Studiul și consolidarea cunoștințelor sunt calități-cheie ale sistemului Montessori, precum și abilitatea de a gândi creativ și de a înțelege nevoile celorlalți. Atunci când aceste calități fundamentale sunt încurajate încă de la începutul vieții, copiii dobândesc capacitatea de a rezolva, de a persevera și de a interacționa cu ceilalți, în orice situație.

Educatorii Montessori ghidează copiii prin intermediul descoperirilor, fiind experți în dezvoltarea copilului, îndrumând copiii spre studiul independent și spre a-și atinge potențialul unic. Copiii au libertatea de a se implica în propria experiență de învățare, iar educatorul Montessori este acolo pentru a susține copilul pe durata acestui proces. Sistemul Montessori pune accentul pe un mediu de învățare unic și atrăgător. Spre deosebire de sălile de clasă tradiționale, mediile de învățare Montessori sunt concepute să se potrivească nevoilor specifice ale fiecărui copil. Învățarea se bazează pe activitatea și pe independența copilului, având în centru întotdeauna nevoile copilului.

Care este viziunea Pedagogiei Montessori?

Viziunea Montessori este de a sprijini copiii în dezvoltarea lor naturală, ajutându-i să devină adevărați agenți ai schimbării în societate, care să creeze o lume dominată de pace și de armonie.

Care este misiunea Pedagogiei Montessori?

Pedagogia Montessori crede în unicitatea copilului și într-o dezvoltare cât mai naturală, într-un mediu educațional iubitor și propice nevoilor individuale, capacităților sale naturale și particularităților de vârstă, care să asigure libertatea și să faciliteze obținerea independenței copilului, fără intervenții inoportune sau artificiale.

Principiile de bază ale sistemul Montessori sunt:

  • Mintea absorbantă
  • Educatia centrată pe copil
  • Copilul competent, ghidat de propriul interes
  • Educația bazată pe educația intrinsecă
  • Educatorul este un ghid, nu o autoritate, în relația cu cel mic
  • Fiecare copil are propriul ritm de dezvoltare
  • Copilul lucrează, în timp ce se joacă
  • Mișcarea și gândirea se dezvoltă împreună
  • Regulile pentru funcționarea clasei sunt puține, însă respectate de toți

Câteva personalități puternice ale timpurilor noastre, care pledează pentru acest sistem, sunt: Fostul președinte SUA Barack Obama, membrii casei regale din Marea Britanie, scriitorul Gabriel Garcia Marquez, fondatorii Google, fondatorul Amazon, scriitoarea Anne Frank, actrița Helen Hunt etc.